Main menu:

Bob Sagevid

Sök

Go to content

Du är redan det du söker

Texter > Bobs texter

Du är redan det du söker

Du ÄR den lycka, frid och frihet du söker

Med min webbsida vill jag förmedla att detta är inte bara möjligt för vem som helst att upptäcka utan även berätta för dig att du
ÄR själva den totala frihet, frid och lycka som du längtar efter. Du kommer faktiskt aldrig att bli nöjd förrän du vilar i din egen oändliga närvaro oavsett vad du uppnår för prestationer i det yttre livet. Du kan bli miljardär, du kan bli världsmästare i någon sportgren eller få all ära och berömmelse som artist mm men vad hjälper det när ålderdomen sätter in och döden närmar sig. Allt du upplevt finns endast kvar som minnen och dom är inte du. Du är den/det som observerar - inte den/det som observeras.

Du är formlös, obegränsad och universiell medvetenhet eller självet
Du är alltid det obegränsade universiella medvetandet eller självet men om sinnet är relaterat till sinnena istället för till självet så är självet överskuggat av sinnets alla koncept och sinneserfarande. Då sinnet glömt självet och istället lever via sinnena så finns en distinkt upplevelse av att vara avskild - av att vara en individ eller personligt JAG (ego) som finns i en verklig värld utanför och skild från jaget. Denna okunnighet om självet skapar allt lidande i ditt liv på grund av den existensiella fruktan "hur skall jag överleva". Så länge du tror på att du är en kropp och personligt JAG är du så fokuserad på att överleva att du inte ens reflekterar över det verkliga förhållandet att du är det formlösa självet, oändligt, helt, medvetet och ständigt fyllt av behagfull frid och att världen egentligen inte finns annat än som ett koncept i sinnet. För självet finns bara självet och det som ego-sinnet kallar för värld är för självet bara självet på det manifesterade planet inuti sig självt.

Problem existerar bara i det personifierade sinnet och inte i självet
De flesta problem är relaterade till kroppen, mat, tak över huvudet, hälsa, relationer och jobb etc. Allt detta håller dig fullt sysselsatt och fokuserad i sinnet och sinnena. Det personifierade sinnet går på högvarv för att kunna lista ut hur du skall överleva. Om personen aldrig ställer sig frågan: Vem är jag?, Är jag som person verklig? Är känslan att vara en person verklig eller är den endast ett koncept jag håller fast vid?

Du behöver inte uppnå mål för att vara lycklig
Djupt i ditt hjärta finns längtan efter det som är din egen natur nämligen lycka, frid och frihet - att vara och uppleva kärlek, närvaro och fullkomnad. Det glädjande budskapet jag har till dig är att du inte behöver göra eller uppnå nåt särskilt för att vara lycklig och fri för det är självets natur, själva livessensens natur - att vara totalt nöjd eller fullkomnad. Detta är egentligen vad du alltid omedvetet sökt i allt det du hittills uppnått, och ditt jobb är att vakna upp ur din okunnighets slummer och inse att din tro att du är ett personligt begränsat JAG är falsk och utgör din okunninghet. Detta måste inses nu medan kroppen ännu fungerar. Det verkliga självet är före den personliga upplevelsen av det individuella JAGET och självet var sig självt redan innan kroppen föddes och kommer att vara sig självt när kroppen dött och självet är sig självt även nu mellan födelse och död men sinnet har blivit lurat att tro att det som är verkligt står att finna i sinnevärlden istället för inom dig själv i ditt eget varande.

Du är ju redan dig själv
Du är ju redan dig själv, livet lever ju redan i dig av sig självt som dig själv men du har varit så upptagen med att vara en person och leva genom sinnena så du har glömt bort självinsikten, den inre subtila nivån av närvaro av livet självt i hjärtat. Det personliga sinnets alla koncept och begrepp överskuggar livsnärvaron i hjärtat. När de tystnat, när den inre dialogen tystnat, när alla bedömanden av sinnesintryck upphör då lyser självets strålande väsen av sig självt för sig självt och sinnet kommer att vara stilla berusat av inre orsakslös lycka även i de dagliga sysslorna tack vare att det direkt erfar sin egen obegränsade källa och sin enhet med den. Sinnets begränsade upplevelse av att vara en person kommer gradvis att blekna bort och ersättas av en orubblig förankning i det verkliga universiella eviga självet, fullt av härlighet av sin egen fullhet.upp


Startsidan | Texter | Mästare | Metoder | Hälsa | Lite av varje | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu