Main menu:

Bob Sagevid

Sök

Go to content

En tickande bomb - Effekter av mikrostrålning på levande organismer

Hälsa

DEN HETASTE POTATISEN OCH EN TICKANDE BOMB
Skadliga effekter av mikrovågsstrålning från mobiltelefoner och wi-fi på levande organismer

5G - spiken i kistan för vår hälsa och frihet

För allas kännedom. Sprid vidare.

Har kollat hur lång man kommit med forskning på skadliga effekter av 5G strålning och det är skrämmande att se hur hårt den "trådlösa" industrin trycker på för ett genomförande trots omfattande forskning om de skadliga effekterna.

5G använder mm-vågor, alltså vågor i frkvensbanden 24-90 GHz, viket är många gånger högre an t ex 4G. Detta gör att vågornas genomträngningsförmåga minskar och därför kräver 5G-systemet en mast på ca vart 10:onde hus i en stad. 5G skall ligga till grund för "internet of things". Exponeringen på våra kroppar och psyken kommer att öka dramatiskt. Ingen kommer undan.

Enligt Elöverkänsligas Riksförbund har Strålsäkerhetsmyndigheten har inte någon miljö- och hälsokonsekvensanalys gjorts för 5G trots att människor kommer att utsättas för en kraftigt ökad mikrovågsbestrålning. 5G måste därför betraktas som ett stort experiment med folkhälsan.

Läs mer på Strålskyddstiftelsen webbsida:
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/09/stoppa-5g-over-180-vetenskapsman-och-lakare-varnar-for-allvarliga-halsorisker/


http://www.stralskyddsstiftelsen.se


Den verkliga orsaken till varför 5G skall implementeras globalt

I de två följande dokumentärfilmerna från Corbettreport, läggs en stor vikt vid det historiska perspektivet fram till våra dagar och avslutas med den teknokratiska erans framgångar som kommer att möjliggöra den totala lösningen av kontrollen av själva livet på vår planet. I de två filmerna får du information om den verkliga orsaken till varför 5G skall implementeras utan motsägelse från alla oss människor. Hela mänskligheten är invaggad i total okunnighet om 5G som grunden för den totala kontrollen, in i minsta detalj, av mänskligheten, 24 timmar/dygn 7 dagar i veckan. De två Youtubefilmerna kan verka skrämmande men är informativa och att bli informerad är det första steget om vi vill kunna ha ett ord med i det som sker i smyg över våra huvuden. Först måste vi vakna upp till vad som pågår för att kunna agera en masse.

Det viktigaste av allt är att höja vår egen medvetandenivå (genom t ex meditation, avslappning etc vilka sänker hjärnvågsfrekvensen till skillnad från mikrovågor som ökar den) och det är det effektivaste vapnet så att ett globalt uppvaknande sker i det kollektiva medvetandet. Det är även viktigt att vara informerad men utan att "omfamna" fruktan och rädsla. Dvs att inte skapa en motreaktion känslomässigt-mentalt genom att vara "emot" det vi inte gillar eftersom fokus ger liv åt det vi fokuserar på. I samband med detta minns jag Maharishi Mahesh Yogis 2 aforismer: "Fokusera inte på det negativa för det negativa förgör sig självt" och "Det enda som behövs är mer kärlek". När mörker (brist på kärlek) råder tillför vi ljus. Medvetandet belyser så att mörkret försvinner. Så vi fokuserar på såsom vi vill att det ska vara.

2G - 3G - 4G

När skall politiker och ledare vakna upp och lyssna till vad tusentals forskningsrapporter redan idag entydigt visar om hur mikrovågsstrålningen från bl.a. mobiltelefoner och trådlösa nätverk skadar celler hos levande organismer redan vid mycket låga strålningsnivåer.

Det finns minst 4000 forskningsprojekt som på ett eller annat sätt visar dessa skador. Och som forskaren Olle Johansson, PHD (avdelningen för neoruvetenskap på Karolinska Institutet) säger om vi hade ett läkemendel eller kemikalie som skulle orsaka sådana genetiska skador som mikrovågsstrålningen gör så skulle de omedelbart förbjudas och tas bort från marknaden, men detta tycks alltså inte gälla mikrovågsstrålning från mobiler och wi-fi nät.

Lyssna på vad Olle Johansson säger i en intervju:


Olle Johansson full interview - Electromagnetic waves »
Prof. Olle Johansson about Facebook, Smart Phones and essential Life issues »

Bioinitiative 2012 »

Kolla vad forskning på olika strålningseffekter SAR-värde (Watt/Kilogram) har på
levande organismer. Lägg märke till att de strålningsvärlden vi har på våra mobiler ligger mellan 0,3 - 1,5 Watt/Kilogram men redan vid mycket mycket mindre strålning än så påverkas levande celler och skadas.
Läs mer
» OBS! välj 100% storlek i acrobat reader, så visas dokumentets alla 11 sidor.

Allmänt om strålning »
Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält »Startsidan | Texter | Bobs Blogg | Mästare | Metoder | Hälsa | Lite av varje | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu