Main menu:

Bob Sagevid

Sök

Go to content

Fokus och icke-fokus. Metod 1

Metoder

Fokus och icke-fokus. Metod 1

Fokus på delar
Ända sedan tidig barndom har du lärt dig att fokusera. Din första fokus var att se din mamma i ögonen. Det var första gången du lyckades hålla kvar ögonen på något - en form. Nyfödda barns ögon rör sig hela tiden spontant utan att fokusera. Under de tidiga barnaåren består bl.a. föräldrarnas naturliga kontakt i att lära barnet att fokusera på objekt. Pappa, mamma, docka, slev, nalle o.s.v. Som barn blir vi ständigt dragna in i uppmärksamhet eller fokus och senare i ungdomen och under skoltiden fortsätter denna fokus på att lära sig vad former heter, hur dom används, vad olika begrepp betyder. Detta kan vi kalla att inhösta kunskap.

Men baksidan av fokusering är begränsning. Hela livet har vi fokuserat på objekt - upprätthållit uppdelningen i subjekt - objekt relationen. Sinnets ensidiga fokuserande på tankar, koncept, ord, känslor, former, ljud, smaker, lukter och känsla begränsar lyckan och frihetskänslan p.g.a den enkla sanningen att kunskap om delar inte ger varaktig lycka. Sinnena kan inte visa helheten för sinnet därför att även du ingår i helheten och är helheten. Därför kan aldrig helheten bli ett objekt. Helheten kan bara
känna sig själv genom sin egen utstrålning eller sitt eget självstrålande väsen. Helheten är det som ÄR och kan endast kännas när sinnet inte inte fokuseras på någonting via sinnena. De flesta människor i världen lever med ständigt påkopplad fokus på t.ex tankar, vilket är uttröttande, de kan aldrig släppa fokus och får med tiden svårt att sova och blir oroade för allt mindre händelser som upplevs som obehagliga under dagen.

Helheten är utan form
Verklig lycka framträder i helheten och helheten har ingen form. Det är som en ocean utan stränder. Det som är överallt kan inte ha form därför är det helt abstrakt eller mycket subtilt annars skulle det inte kunna finnas överallt. Så hur ofta har vi ställt oss själva frågor som t.ex.Vad finns allting i? I vad existerar alla former? Ja, svaret på dessa frågor är naturligtvis att alla former framträder i rumsdimensionen eller i rymd eller HÄR och de finns NU. Så, om du istället, för att fokusera på former och skapa objekt med hjälp av sinnena,
känner rymden som alla former framträder i, så känner du helheten. Helheten är känslan av levande rymd och denna levandehet har ingen form utan är gränslös - som en ocean. Dessutom strålar denna levande rymdkänsla av sig själv ur sig själv - den går ej att ta bort. Använd området i hjärttrakten att känna med men försök inte att definiera känslan utan bara känn den.

Att skifta fokus till icke-fokus
För att ge dig lite hjälp med att känna rymdkänslan som allt är i så har jag en liten metod som du kan testa. Använd ett objekt, t.ex ett vanligt dricksglas. Ställ glaset på bordet ca 1 meter framför dig och sätt dig sedan bekvämt på en stol eller i en fåtölj eller soffa. Fokusera nu på glaset och upplev det
tydligt. Känn djupavståndet till glaset. Du är nu medveten om glaset. Lägg märke till att du tittar med ögonen. Sinnet eller uppmärksamheten är så gott som alltid fokuserat på objekt, som oftast tankar, funderingar och konceptualisering men även fokus på info från sinnena t.ex. synintryck, ljud, dofter etc och funderingar om dem.

Det verkligt intressanta är att allting annat i rummet du sitter i är i icke-fokus och ett omedevetet helt eller ofokuserad bakgrunds-medvetenhet. Allt som du inte fokuserar på är ju där som en enda helhet utan uppdelning, en hel otydlighet, en bakgrund som fokuseradet på glaset framträder i.

Nu skall du föra in även glaset i den ofokuserade helheten av allting i rummet så att ditt fokus övergår i icke-fokus, dvs. du släpper taget om glaset, släpper fokus på glaset men fokuserar
inte på något annat. Man kan säga att det på ett sätt är att låta fokus och icke-fokus smälta samman till ett enda helt. Se och Känn (med hjärttrakten på kroppen) samtidigt, låt seende och kännande smälta samman och se-känn helheten av icke-fokus - rymden som allt finns i. Det kan vara till hjälp att vinda med ögonen för att få synsinnet att släppa fokus och då är det lättare att känna den ofokuserade helheten. Försök inte att skilja det som finns i rummet från känslan av helhet. Urskilj inget utan låt känslan av helhetsrymd dominera. Denna känsla ÄR närvaron eller nuet. Bry dig inte om att definiera något utan bara var.

När du bara
är och vilar i det så vilar du i icke-fokus. Detta innbär att uppmärksamheten är överallt eller ingenstans. Överallt och ingenstans är samma sak. Nu borde du känna att det inte kommer tankar och att det känns avslappnande och att du känner dig nöjd. Dessutom borde du märka att djupseendet gentemot glaset har blivit tillplattat eller försvunnit. Den grova fysiska rymden har nu kollapsat (ingen subjekt-objekt relation) och ersatts av den subtilare holistiska medvetanderymden. Nu ser du genom ögonen. Det innebär att ansträngningen att rikta synsinnet mot ett objekt (ta tag i ett objekt) har försvunnit. Känn efter om det som ser (du) har någon form när du är i tillståndet av icke-fokus. Du kan också ev märka att du inte är en person, utan bara en känsla av att vara, endast medvetenhet utan objekt.

Du kan vara i icke-fokus eller oceankänsle-tillståndet så ofta du har möjlighet, men
inte då du gör viktiga saker som kräver din fulla uppmärksamhet. Tillståndet av icke-fokus kommer då med tiden att integreras i ditt liv och bli allt mer närvarande utan minsta ansträngning även då du fokuserar. Det innebär att du är medveten om oändligheten, avslappningen, förnöjsamheten och friden även när du fokuserar.

Du är den subtila oändliga rymden

Egentligen finns det bara den subtila helhetsrymden och du ÄR den. Allting ÄR denna subtila rymd i en enda homogen oändlighet, som en ocean utan stränder. Det finns egentligen inga former med en egen essens utan allt är bara den enda tomma rymden i sin essens. Likt reflektionerna i en spegel som inte har någon egen essens skild från spegeln.

Du är denna rymd bortom (före) personen som du trott att du är. Den tomma subtila rymdens helhet är ingen person, individ eller individuellt JAG. Kroppen och individen eller personen du trott dig vara är faktiskt din närmaste betjänt.

Allting är du själv. Du är medvetenheten, den oändliga subtila rymden och allt är i dig. Du är allting och samtidigt ingenting. Den subtila rymden är medvetenhet och är medvetenheten om sig själv. Detta är lycksalighet. Du är det som ÄR, du är sanningen - den enda verkliga substansen, du är medvetenheten och du är lycksalighet.

Pröva gärna Sri Yantra-metoden


Lycka till
BobStartsidan | Texter | Mästare | Metoder | Hälsa | Lite av varje | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu