Main menu:

Bob Sagevid

Sök

Go to content

Helhetsupplevelsens harmoniserande inverkan

Texter > Bobs texter

Helhetsupplevelsens harmoniserande inverkan

Har du glömt bort att verkligheten ÄR existens?
Livet - det som ÄR - det verkliga, är existentiellt - det känns intuitivt. Det är en enda helhet av varande, medvetenhet, fullhet och sällhet. Det existentiella är den underliggande, helt abstrakta verkligheten som alltid är den samma och detta är samtidigt dess sårbara punkt. På grund av att det är helt abstrakt, formlöst, oföränderligt och en enda helhet som ALLTID ÄR DET SAMMA (nu/här) har det en tendens att inte lägga märke till (glömma) sig självt då det intresserar sig för det som går att veta, det som utgör rörelse (objektivisering eller tankar).
Det är som om det trots sin helhet delar upp sig själv och ser sig självt som något annat - det skapar en illusorisk bubbla av matrialitet, tid och rum inom sig självt. Objektiviseringen är det samma som tankar (form) och den "mentala världen", den uppdelade, splittrade världen, upplevs alltmer verklig och till slut överskuggas den harmoniserande upplevelsen av helheten (heligheten) helt av tankeaktivitet (mentalitet).

Den harmoniserande helhetsupplevelsen är formlös och abstrakt
Objektiviseringen orsakar att helheten illusoriskt glömmer sitt holistiska värde och koncentreras i två punkter - den ser sig själv från en punkt (personligt subjekt) och är varse en annan punkt av sig själv (opersonligt objekt). Subjektet upplever med tiden att objektet finns "utanför" subjektet (sig självt) men detta är ren illusion. Objektet är
alltid inuti subjektet. I den mentala världen levs livet utifrån koncept, ideér, föreställningar och beskrivningar om delar av helheten. Eftersom den harmoniserande helhetsupplevelsen är formlös, abstrakt, alltid närvarande och fullständigt naturlig men ej är en beskrivning, är det lätt att överse (glömma) dess närvaro och harmoniska inflytande och detta leder i sin tur till att det ständigt uppstår konceptuella kollisioner eller idékrockar - det vi kallar problem (uppdelning i subjekt och objekt där objektet överskuggar subjektet ÄR fröet som orsakar alla problem).

Livet är inte ett styckeverk utan en enda odelbar verklighet
Så den ständiga mentala aktiviteten inte bara slukar vår livsenergi utan får oss att leva ett mycket begränsat liv som till stor del går ut på att söka det behagliga, undvika det obehagliga och att överleva. Det är som att leva i övertygelsen att kartan (beskrivningarna av verkligheten) är verklig i stället för själva den verkliga naturen. I stället för att direkt uppleva den rena enkelheten av existens som ÄR, och att den är TOTAL FULLHET, TOTAL TILLFREDSTÄLLELSE som helt naturligt existerar alltid som vårt eget innersta väsen (utan en känsla av att något saknas, den är oändligt mycket mer tillfredställelse än vad som alla uppfyllda önskningars tillfredställelse tillsammans under ett helt liv kan åstadkomma), förbryllas vi av vad livet är, vi får liksom inte grepp om vad vi är, vad sanningen är, var vi kommer från, varför vi finns - vi tänker och mystifieras av vad livet är. Vi tror att dessa frågeställningar har substans, att dom är betydelsefulla men de leder oftast bort från helheten, bort från dig själv, bort från nuet in i en illusorisk tankebubbla som avskärmar helheten. Sanningen (Du) ÄR innan tankar - innan förståelse. Sanningen har inget specifikt verbalt svar. Sanningen ÄR, det högsta ÄR. Sanningens svar är tystnad. Vi förlorar oss så lätt i mentalitet eller tankekonstruktioner. Mentalitet delar upp helheten, gör den till ett styckeverk. Verkligheten är en enda existentiell helhet som är vad du är. Den är INTE ett styckeverk.

Illusionen av framtida lycka
På det mentala planet drivs vi av illusionen att vi kommer att bli lyckliga i framtiden. Egots dominerande natur är känslan av brist, att något saknas, att inte känna sig komplett. Denna bristkänsla är egots drivande kraft under hela livet och det försöker slippa känna den genom att fantisera om framtiden, sätta upp mål och jobba hårt för att förverkliga dem i framtiden. Kort sagt är egots grundläggande strategi att undvika lidande genom att söka kortsiktig njutning och att överleva. Det värsta i detta är att egot inte inser att det förhåller sig på det sättet. Vi är skolade och uppfostrade i det illusoriska synsättet att lycka är något vi skall uppnå någon gång i framtiden - liksom göra oss förtjänta av. Vi har förlorat den direkta insikten/känslan (före tankar och minnen) att vi ÄR helheten som är sanningen, livet, lyckan och friheten vi söker. Detta är den gudomliga komedin. Gud har glömt bort sig själv - gått vilse i sin egen illusorika mentalitet - är själv "den förlorade sonen". Helheten förblir dock alltid hel och förändras aldrig av något som händer i den. Den oändliga rymden/tomheten kan aldrig påverkas av det som händer i den. Den holistiska upplevelsen fungerar som ett underliggande harmoniserande fält för allt i livet. Den utgör smörjmedlet som får objektiviseringens begränsade värde att spontant och ansträngningslöst platsa vid rätt tid på rätt ställe som en pusselbit i ett pussel (synkronicitet). När vågen på oceanen inser att den först och främst ÄR oceanen och att oceanen är alla vågors enhetliga grund, är den dominerande insikten att ingen våg kan störa oceanens mäktiga majestät. Oceanen ÄR den enda möjliga, naturliga och fungerande grunden för alla vågors harmoni och styrka.

Läs mer om det gränslösa medvetandets helande natur » (pdf)


uppStartsidan | Texter | Mästare | Metoder | Hälsa | Lite av varje | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu