Main menu:

Bob Sagevid

Sök

Go to content

Sri Yantra metoden

Metoder

Sri Yantra metoden

Tillåt dina ögan att förena de två Yantran till en tredje mitt i mellan de två andra genom att 'vinda' med ögonen. Då dina ögon rör sig oberoende av din fokus, vilken förblir på skärmen, så låter du de två smälta samman till den tredje Yantran i mitten. Uppmärksamma den på ett avslappnat sätt och låt den fulla Sri Yantra framträda i stereo-djup(3D). Använd även känslan tillsammans med seendet (se-känn) och slappna av djupt - se-känn Sri Yantrat.

Sri Yantra kan här användas som ett 'visuellt mantra' för att transcendera med synsinnet. Lägg märke till den behagliga avslappning som uppstår då du ansträngningslöst bevittnar den illusoriska tredje Yantran som framträder i mitten. Lägg även märke till att orsaken till den behagliga känslan är att tankeflödet stillas (sinnet tystnar) och du själv som den rena obegränsade känslan att bara finnas utan ett individuellt 'Jag' blir dominerande som en obruten helhet som omfattar allt. Du är endast formlöst medvetande som vilar i sin egen natur av varande och all uppdelning i subjekt och objekt upphör. Självet vilar i självet - ett icke-dualistiskt rent medvetande som ÄR sig självt.



Sri Yantra är den mest kompakta geometriska representationen av skapelsen med alla dimensioner och världar. Den har sitt centrum i den lilla röda pricken i mitten (bindu). I denna punkt är allt samma ett helt utan distinktioner. Ut ur denna punkt exploderar hela den materia-energi-manifesterade skapelsen.

Den första uppdelningen är virtuell, subjekt-objekt relationen eller tre-enigheten (tre i ett) som framträder inuti sig självt, dvs trots att det är en enda helhet är det samtidigt både subjektivitet och objektivitet samt själva se/kännandet utan att något av de tre överskuggar varandra. Här vibrerar det eviga ljudet, ett transcendentalt "HUM" som en hummande eller vibrerande känsla. Det är så fullt i sig självt. Totalt nöjt vilandes i sig själv, i sin egen natur. Detta är det naturliga "tillståndet" Sahaja samadhi.

Sri Yantra är en geometrisk motsvarighet till stavelsen AUM inom Veda filosofin. Det har gjorts ljudtester med hjälp av ett tonoskop (en apparat som visar en grafisk bild av ett ljud) där ljudet av stavelsen AUM visas som ett Sri Yantra. Den matematiska konstanten PI (3,1416), är ständigt återkommande i Sri Yantra. Dr Jeffrey Thompson har utgått från frekvensen 3,1416 Hz för att framställa stavelsen AUM i sin studio.

Här kan du ladda ner SriYantra med vit bakgrund. Bilden öppnas i ett nytt fönster.
Högerklicka på bilden och välj
Spara bild som... Skriv ut den liggande och använd den flitigt.

Lyssna gärna Dr Jeffrey Thompsons version av stavelsen AUM. Lägg märke till att det påminner om ljudet från tusentals kyrkklockor.














Startsidan | Texter | Mästare | Metoder | Hälsa | Lite av varje | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu