Main menu:

Bob Sagevid

Sök

Go to content

Välkommen till Bob Sagevid

Denna webbsida har tillkommit i ren inspiration orsakad av livets inneboende lycka. Efter många långa strapatsrika år av sökande efter livets essens, den heliga Graal, har sökandet upphört och nålsögat passerats. Livets transparenta oändliga bakgrund har kommit i förgrunden, oskiljaktigt från mig själv som vetandet - varande - kärlek och frid, själva ljuset av självstrålande, levande närvaro.

Jag riktar in mig på "seendets" möjligheter att direkt skåda det gränslösa varandet-medvetandet. Varande och medvetenhet-seende är som två sidor av samma mynt. Jag använder ett antal enkla metoder som får sinnet att släppa taget om alla objekt och då expanderas automatiskt medvetenheten om verkligheten, närvaron - om källan - ÄR-känslan i nuet.

Synen är det mest dominerande av sinnena hos människan. Det är i synsinnet vi "sitter mest fast" av alla sinnen och har svårast att släppa taget om. Därför ger det den djupaste kontrasten när sinnet tillfälligt "släpper taget" om alla former och låter bli att objektivisera och då erfar det sin egen oändliga källa i självet utan uppdelning i subjekt och objekt. Detta är inte ett "görande" utan ett "icke-görande". Det är helt enkelt en befrielse från sinnets inblandning, ett seende som inte har med sinnena att göra.

Sinnets oändliga källa är gränslös och överallt naturligt närvarande, alltid, och därför går källan att förnimma i all rymd t ex rymden inuti kraniet, eller rymden mellan tinningarna eller i gapen mellan t ex:


Gapen existerar då du inte fokuserar på något. Sinnet försöker alltid att "stödja" sig på objekt. När du inte väljer att uppmärksamma (identifiera dig med) något, inte objektivisera, då, mellan två objekt, blir det som att uppleva ingenting/tomhet och det är källan - det okända. Källan är allt därför är den inte något särskilt. Krishnamurti kallade det för "Choiceless awereness" vilket är ett perfekt uttryck att använda. Han använde även uttrycket "Freedom from the known" som innebär samma sak.

Du kan testa att släppa fokus eller att inte fokusera på två objekt samtidigt. Eller testa metoden som omtalas i Bhagavadgita Kap 6 vers 13, där Krishna undervisar Arjuna. I min databas finns ett antal metoder från uråldriga källor som du kan pröva.

Jag har byggt webbsidan som ett praktiskt "smörgåsbord" av andliga koncept, citat av olika mästare, andliga skrifter och YouTube-filmer. Ideén med detta är att något du läser, ser eller hör kan inspirera dig att direkt pröva och se inom dig den formlösa, alltid närvarande, naturliga varandet eller självet - det som ÄR. Koncepten i sig "pekar" mot det gränslösa men är inte det gränslösa. Du måste själv se efter inom dig - praktiskt tillämpa de teser som finns här på sidan. Se det som ÄR, så vad är det som ÄR?

Det är dags för dig att erfara helhetens behagfulla frid och fullhet och dra nytta av helhetsupplevelsens harmoniserande kraft, livets fullhet.

Välkommen

Bob SageviduppLäs mer om...

Bob Sagevid
Bob är uppväxt i Värmland i ett litet samhälle som heter Kil, vackert beläget i sjön Frykens södra ände. Han växte upp med 2 äldre syskon. Hans mor stod honom mycket nära tack vare hennes direkta kärlek, bubblande glädje, naivitet och lekfullhet. Hon var också mycket musikalisk och Bob präglades av hennes pianospel och redan som sexåring komponerade han sitt första pianostycke.
Läs mer om Bob Sagevid »


Medvetenhetens helande natur
Medvetandets grundtillstånd eller vilotillstånd utgör själva NUET eller den underliggande verkligheten eller bakgrunden för alla livets skeenden. Det är livet självt, det levande som gör att vi intuitivt och spontant ÄR oss själva och VET oss själva utan koncept eller resonemang. Medvetandets grundtillstånd är ett gränslöst, existentiellt och intelligent fält av alla kreativa möjligheter och utgör sinnets källa.
Läs mer om medvetenhetens helande natur » (pdf)


Fokus och icke-fokus. Metod 1
Baksidan av fokusering är begränsning. Hela livet har vi fokuserat på objekt - upprätthållit uppdelningen i subjekt - objekt relationen. Sinnets ensidiga fokuserande på tankar, koncept, ord, känslor, former, ljud, smaker, lukter och känsla begränsar lyckan och frihetskänslan p.g.a den enkla sanningen att kunskap om delar inte ger varaktig lycka.
Läs mer om fokus och icke-fokus »


Bobs visdomsdatabas
Ta del av insiktsfulla citat av olika mästare. Bob har lagt upp en databas som fylls på allteftersom insiktsfulla citat upptäcks i böcker, på webben, Youtube mm.
Gå till databasen »


Vi söker alla lycka, frid och frihet
Vi söker alla lycka, frid och frihet. Om du analyserar vad som driver dig i ditt sökande så är önskan att uppleva lycka, frid och frihet de mål som naturen programmerat dig med. Ta vilken önskan som helst och analysera den noga så kommer du att se att lycka, frid och frihet är de verkliga målen du strävar efter.
Läs mer om lycka, frid o frihet »


Du är gränslös och formlös
Du är gränslöst, formlöst medvetande - ingenting annat. Du har inga gränser om du verkligen ser efter noggrant. Du är känslan av närvaro (att vara). Denna känsla är nuet, medvetandet eller atman. Detta formlösa medvetande är det som vet om sig självt. Inget annat vet om sig självt - endast medvetandet har denna förmåga.
Läs mer om din gränslöshet o formlöshet »


Startsidan | Texter | Mästare | Metoder | Hälsa | Lite av varje | Kontakt | Site Map


Back to content | Back to main menu